Ophæng / Plakater

Multiplikation

Download

- Arealmetoden

- Kvadrattal

- Kvadratttal og så..

- Fra plus til gange

- Multiplikation og division

Subtraktion

Download

- Træk noget fra

- Træk 10 fra og så..

- Nærmeste 10'er

Addition

Download

- 10'er venner

- Pluspar

- 10'er venner i brug

- Tælle videre

- Pluspar i brug

- Læg 10 til og så..


Division

Download

- Lidt af gange

- Multiplikation og division

Talplakater

Download

- Tal repræsentationer