Addition

Talhjulet

Download

Talhjulet kan bruges til at træne 10'er venner, de små pluspar og de store pluspar.
Man drejer på talhjulet hvorefter de tal, som har en sammenhæng fremkommer.
Forside og bagside klippes ud og sættes sammen med en soldaterfod gennem centrum / den blå prik.
Det kan være en fordel at printe på karton eller laminere forsiden og bagsiden - på den måde kan talhjulet holde til mere.

Forsiden kan farvelægges eller på anden måde gøres til elevens egen. 

Det blanke tal hjul er til jeres egne ideer. 

• Det kan være 100'er venner 

• Noget multiplikation 

• Eller bestemte regnestykker med facit, hvor eleven så skal forklare/vise hvordan man kan nå frem til svaret - en lille gruppe opgave måske? 

Det er helt op til jer.

Valg af regnestrategi - plus

Download

Eleverne inddeles i grupper. Gruppen lægger de fire overskrifter på regnestrategier op, så regnestykkerne kan placeres under dem.

På forhånd vælger læreren om gruppen skal arbejde med de orange regnestykker eller de blå. De blå er med lidt større tal og regnestrategierne kommer lidt nemmere til udtryk i de orange. Gruppen skal nu vurdere hvilken regnestrategi de vil bruge til at løse regnestykkerne. 

Det er vigtigt, at der ikke er noget rigtig og forkert da mange af regnestykkerne kan løses med flere metoder. De skal dog alligevel blive enige. Gruppen deler på denne måde deres ræsonnementer og regnestrategier med hinanden. 

Måske der skal være et A3 ark til at tegne og forklare på? 

Efterfølgende kan gruppen splittes og besøge andre grupper. Igen deles deres ræsonnementer og regnestrategier med hinanden. 

Materialet skal klippes ud og kan med fordel lamineres.


KOMPENDIER

10'ER VENNER


PLUSPAR


QUIZ OG BYT