Addition

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, 

og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

Først til 99 eller mere

Download

Her er et spil som skal understøtte brugen af taltavlen smart og ikke til at tælle på.

Det gælder om at komme først til 99 eller mere. Man slår med en 6'sidet terning og skal flytte sin brik og gøre de kommandoer der er i spillet. 

10'er venner

10'er venner - kompendie

Download

Her trænes 10'er venner og et udvalg af regnestrategier med fokus på 10'er venner.

Se længere ned for flere opgaver. 

I starten skal eleverne genkende 10'er vennerne. Det kan være en ide, at have en plakat hængende i klassen som viser 10'er vennerne.

Senere i kompendiet skal eleverne regne med 10'venner.

Hvis du ved, at 7+3 = 10  kan du udnytte denne viden som udgangspunkt til regnestykker som ligger i umiddelbart nærheden af denne. 

fx 7+4 eller 6+3

Med denne tilgang bruger man sin viden om at 7+3=10 og bygger videre på den ved at lægge en mere til eller trække en fra.

10'er venner 

Quiz og byt og postløb

Quiz og byt - 10'er venner

Download

Her øves 10'er venner.

Eleverne går rundt mellem hinanden. svarer og bytter. Hvis eleven ikke kan svare vises kortet og der byttes.

Fx: Eleven har kortet med 6+?=10.

Eleven siger. Hvem er 10'er venner med 7? - Den anden svarer 4. 

                Quiz og byt -              

10'er venner  + 1 eller - 1

Download

Her øves 10'er venner + 1 eller - 1

Eleverne går rundt mellem hinanden, stille spørgsmålet, svarer og bytter. Hvis eleven ikke kan svare vises kortet og der byttes.

Fx: Hvis 7+7 giver 14, hvad giver 7+8 så?

Postløb - 

10'er venner

Download

De 10 poster hænges udenfor eller indenfor. Eleven løber ud til posten og gentager 10'er vennerne hele vejen ind på sin plads, hvor plusparret noteres på ark ud fra det rigtige post nr.

10'er spillet

Download

Et lille spil hvor det gælder om at få summen 10.
Der er to versioner - En hvor der kun er addition og en hvor der både er addition og subtraktion.

Jeg har valgt at tegne 10’er frames på brikkerne, så der er en billedlig repræsentation at tallet, men også for at man mentalt kan flytte prikker fra frame til frame. På den måde kan det hjælpe til at overskue mængden.
Man kan alternativt have numiconbrikkerne liggende ved siden af og bruge dem som støtte. 

 credit skal også gives til Johnnie Wilson

 Se videon for vejledning. 

 God spillelyst

Fire på stribe med pluspar

Download

Der er tre spil her

Det blå spil er med de små pluspar + 1

Det røde spil er med de store pluspar + 1

Det orange er pluspar nu noget andet

Læg til på tallinjer

Download

Denne opgave handler om at bevæge sig på tallinjen. Hovedpointen er at tallinjen skal åbne for fleksibiliteten og være hovedregnings forlængede arm. Det betyder, at eleven selv vælger hvilken regnestrategi eleven gør brug af. Opgaverne giver mulighed for at arbejde med at fylde op til 10 (10'er venner) mens flere også giver mulighed for, at bruge af pluspar eller blot arbejde med 1'ere, 10'ere eller 100,ere.

Der er også opgaver til arbejde med decimaltal

Fra taltavle til tallinje

Download

Vejledning:

Rigtig mange elever støtter sig til taltavlen i undervisningen. Derfor er det også vigtig, at den bruges med henblik på udvikling af elevernes forståelse for regning og tallenes udvikling i denne proces.

Her har jeg forsøgt at lave en nænsom overgang til den åbne tallinje. På den måde får eleverne overført deres forståelse for at hoppe på taltavlen nemt kan overføres til den åbne tallinje - men uden at støtte sig til tallene undervejs. Pointen med den åbne tallinje er, at eleverne bruges den som notation i forbindelse med hovedregningen. Taltavlen hæmmer hovedregningen og derfor kan elevens progression være at bruge den åbne tallinje i stedet.

Fra taltavle til tallinje

Download

Rigtig mange elever har svært ved at slippe taltavle. Det bliver en sutteklud :)

Derfor skal vi også lære dem at bruge taltavlen på en hensigtsmæssig måde.Dette kan blandt andet ske ved at koble taltavle og tallinje sammen. 

Når min elever bruger en taltavle til at støtte sig til, så skal de efterfølgende udføre samme regnestykke på den åbne tallinje.

Så her er nogle opgaver med netop det.

Der er også opgaver hvor man først ser udregningen på en taltavle. Derefter skal eleven finde den tallinje som passer til. Til sidste skal eleven skrive additionsstykket op. På den måde forsøges det at koble disse to metoder sammen

Pluspar - kompendie

Download

Her trænes pluspar og et udvalg af regnestrategier med fokus på pluspar. Dette skal trænes da pluspar kan være nyttigt, selv når man løser regnestykker, der ikke direkte involverer to ens tal.

For eksempel, når man tænker på 6+6=12 og genkender, at dette er to identiske tal, der lægges sammen, kan denne viden anvendes til at tackle lignende regnestykker, såsom 6+7.

Når vi ved, at 6+6 giver 12, kan vi bruge dette som udgangspunkt ved at tænke, at når vi tilføjer én mere end 6+6, altså 6+7, vil summen også være én mere end 12. Altså er  6+7 = 13.

QUIZ OG BYT

Talhjulet

Download

Talhjulet kan bruges til at træne 10'er venner, de små pluspar og de store pluspar.
Man drejer på talhjulet hvorefter de tal, som har en sammenhæng fremkommer.
Forside og bagside klippes ud og sættes sammen med en soldaterfod gennem centrum / den blå prik.
Det kan være en fordel at printe på karton eller laminere forsiden og bagsiden - på den måde kan talhjulet holde til mere.

Forsiden kan farvelægges eller på anden måde gøres til elevens egen. 

Det blanke tal hjul er til jeres egne ideer. 

• Det kan være 100'er venner 

• Noget multiplikation 

• Eller bestemte regnestykker med facit, hvor eleven så skal forklare/vise hvordan man kan nå frem til svaret - en lille gruppe opgave måske? 

Det er helt op til jer.

Valg af regnestrategi - plus

Download

Eleverne inddeles i grupper. Gruppen lægger de fire overskrifter på regnestrategier op, så regnestykkerne kan placeres under dem.

På forhånd vælger læreren om gruppen skal arbejde med de orange regnestykker eller de blå. De blå er med lidt større tal og regnestrategierne kommer lidt nemmere til udtryk i de orange. Gruppen skal nu vurdere hvilken regnestrategi de vil bruge til at løse regnestykkerne. 

Det er vigtigt, at der ikke er noget rigtig og forkert da mange af regnestykkerne kan løses med flere metoder. De skal dog alligevel blive enige. Gruppen deler på denne måde deres ræsonnementer og regnestrategier med hinanden. 

Måske der skal være et A3 ark til at tegne og forklare på? 

Efterfølgende kan gruppen splittes og besøge andre grupper. Igen deles deres ræsonnementer og regnestrategier med hinanden. 

Materialet skal klippes ud og kan med fordel lamineres.

Hvem vinder øen

Download

Et spil til træning af10'er venner eller pluspar

Forberedelse:
- Klip brikkerne ud efter stregerne. Spiller 1 får de grønne brikker, mens -spiller 2 får de gule brikker.
- Find en 10-sidet terning

Regler:
Spiller 1 ruller terningen. Viser terningen 3, så skal spiller 1, sætte en af sine brikker på felt 7, da de er 10'er venner. Den del af øen er nu erobret. Efterfølgende er det den anden spillers tur. 
Slår man et felt man allerede har, mister man sin tur. 

Slår man 0 har man forskellige muligheder:
- Sæt en brik på egen ø efter eget valg
eller
- Fjerne én brik fra modstanderens ø

Samme spil kan spilles med pluspar. Viser terningen 2, så sætter spilleren sin brik på 4.