NYHEDER

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

Nærmeste 10'er - lidt større tal

Download

Her skal man øve sig i at tænke smart.. 

Her skal man øve sig i, at lave subtraktionsstykket om til noget man lettere kan regne. At manipulere med tallene. Hvis du tidligere har downloadet  "Regnestrategier og fleksible regnemetoder Minus"  så har du mødt opgaven før. Denne gang er det dog med større tal - både i 10'ere og 100'ere..

F.eks.

61 – 17 = 64 – 20

Det er lettere. Vær opmærksom på, at der senere i opgaverne både lægges til på begge sider, som i nedenstående, men også trækkes fra på begge sider.

Taludo

Download

Træn 10'er venner, pluspar eller tabeller.. 

Her er et spil som kan lidt af hvert. Man bestemmer nemlig selv formålet.

Er det 10'er venner? Er det pluspar? Eller simple addition? Eller er det multiplikation og kvadrattal??  Det er nemlig helt op til dig. 

Reglerne er stort set det samme som i Ludo, men med nogle små twist og dem er du i øvrigt også velkommen til at ændre på.

 På side 3 er spillet tomt for tal. Her kan man selv sætte noget ind. F.eks. brøker eller andet :) UDEN AT REGEN - ALT FOR MEGET

Download

Subtraktion

Der er to ark. Regnestykkerne er ens, men opgaverne er ikke.. Lighedstegnet er fjernet, så der ikke skal regnes (alt for meget).

Ekstra opgave i bunden.
Eleverne skal ikke regne alt for meget her. De skal se på regnestykkerne, analysere dem, vurdere efter de ovenstående kriterier og sætte kryds.

Træk fra på tallinjer

Download

På første side har tallinjen tal, som eleven kan støtte sig til. Det er blot for at give eleven en idé om hvordan man kan bevæge sig. Men det er vigtigt at tallinjen er være åben, hvilket betyder at tallinjen ikke har forhåndstrykte tal eller punkter som eleven kan navigere efter. Det bliver ændret gennem opgaverne. Der er derfor en progressiv tankegang.

Eleven skal blot huske at notere tallene selv. Både det der startes fra, subtraheres til og resultatet.

Vær opmærksom på at støtte eleven i at hoppe strategisk, så man trækker fra i dele i stedet for én af gangen.

Fra taltavle til tallinje

Download

Rigtig mange elever har svært ved at slippe taltavle. Det bliver en sutteklud :)

Derfor skal vi også lære dem at bruge taltavlen på en hensigtsmæssig måde.Dette kan blandt andet ske ved at koble taltavle og tallinje sammen. 

Når min elever bruger en taltavle til at støtte sig til, så skal de efterfølgende udføre samme regnestykke på den åbne tallinje.

Så her er nogle opgaver med netop det.

Der er også opgaver hvor man først ser udregningen på en taltavle. Derefter skal eleven finde den tallinje som passer til. Til sidste skal eleven skrive additionsstykket op. På den måde forsøges det at koble disse to metoder sammen

Læg til på tallinjer

Download

Denne opgave handler om at bevæge sig på tallinjen. Hovedpointen er at tallinjen skal åbne for fleksibiliteten og være hovedregnings forlængede arm. Det betyder, at eleven selv vælger hvilken regnestrategi eleven gør brug af. Opgaverne giver mulighed for at arbejde med at fylde op til 10 (10'er venner) mens flere også giver mulighed for, at bruge af pluspar eller blot arbejde med 1'ere, 10'ere eller 100,ere.

Der er også opgaver til arbejde med decimaltal

Positionssystem -10 mere mv.

Download

Her er et kompendie som træner tallene omkring et bestemt tal. 

Der er ikke så meget mere at sige :) 

Hvem vinder øen

Download

Et spil til træning af10'er venner eller pluspar

Forberedelse:
- Klip brikkerne ud efter stregerne. Spiller 1 får de grønne brikker, mens -spiller 2 får de gule brikker.
- Find en 10-sidet terning

Regler:
Spiller 1 ruller terningen. Viser terningen 3, så skal spiller 1, sætte en af sine brikker på felt 7, da de er 10'er venner. Den del af øen er nu erobret. Efterfølgende er det den anden spillers tur. 
Slår man et felt man allerede har, mister man sin tur. 

Slår man 0 har man forskellige muligheder:
- Sæt en brik på egen ø efter eget valg
eller
- Fjerne én brik fra modstanderens ø

Samme spil kan spilles med pluspar. Viser terningen 2, så sætter spilleren sin brik på 4.