NYHEDER

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

Laveste og højeste - Ulige og lige

Download

Vejledning:

I denne her opgave skal man danne et tocifret tal, hvor af det ene cifre altid er givet. Du må kun bruge to cifre mellem 1-9 til at lave det tocifret tal. Dog skal ét af cifrene være det fra cirklen. Du skal lave det laveste ulige, højeste ulige, laveste lige og højeste lige. Man kan nøjes med at bruge svararket

Eks.

Her er tallet 1 givet, da det står i den grønne cirkel i midten.

Derfor skal det tocifrede tal indeholde cifret 1.

Det laveste ulige tocifrede tal må derfor være 11.

Det højeste ulige tocifrede tal må derfor være 91

Det laveste lige tocifrede tal er 12, da nul ikke må bruges til at lave 10.

Det højeste lige tocifrede tal må være 18.

Værksted:

Hvis man gerne vil lave dette til et værksted, så kan man bruge nedenstående:

"Spillepladen" er til at bygge tallene på.

"Cifrekort" til at bygge med. Det er en fordel at printe minimum 4 ark. 

Taludo

Download

Træn 10'er venner, pluspar eller tabeller.. 

Her er et spil som kan lidt af hvert. Man bestemmer nemlig selv formålet.

Er det 10'er venner? Er det pluspar? Eller simple addition? Eller er det multiplikation og kvadrattal??  Det er nemlig helt op til dig. 

Reglerne er stort set det samme som i Ludo, men med nogle små twist og dem er du i øvrigt også velkommen til at ændre på.

 På side 3 er spillet tomt for tal. Her kan man selv sætte noget ind. F.eks. brøker eller andet :) 10'er spillet

Download

Et lille spil hvor det gælder om at få summen 10.
Der er to versioner - En hvor der kun er addition og en hvor der både er addition og subtraktion.

Jeg har valgt at tegne 10’er frames på brikkerne, så der er en billedlig repræsentation at tallet, men også for at man mentalt kan flytte prikker fra frame til frame. På den måde kan det hjælpe til at overskue mængden.
Man kan alternativt have numiconbrikkerne liggende ved siden af og bruge dem som støtte. 

 credit skal også gives til Johnnie Wilson

 Se videon for vejledning. 

 God spillelyst