Positionssystem 

10 mere mv.


Download

Her er et kompendie som træner tallene omkring et bestemt tal. 

Der er ikke så meget mere at sige :) 

Positionssystem

DOWNLOAD

Talbrikkerne skal klippes ud.

Disse brikker bruges til at bygge tal, ved at lægge tallene over på hinanden.

Talkortene kan klippes ud og efterfølgende trækker eleven et vilkårligt kort. Tallet bygges af talbrikkerne.

Der er to forskellige kortsæt. Et sæt med hundrede og et sæt med tusinder.

Der er to sjove aktiviteter som er beskrevet i vejledning

Bagerst i kompendiet er der baggrunde til kortene, så der ikke kan kigges igennem når der spilles.