Talforståelse

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

Hvad slår jeg

Download

Her er et spil hvor eleverne skal have fokus på talforståelse. 

Der arbejdes med små tal, større og mindre end. Der er også fokus på lige og ulige tal.

Laveste og højeste - Ulige og lige

Download

Vejledning:

I denne her opgave skal man danne et tocifret tal, hvor af det ene cifre altid er givet. Du må kun bruge to cifre mellem 1-9 til at lave det tocifret tal. Dog skal ét af cifrene være det fra den firkanten i midten. Du skal lave det laveste ulige, højeste ulige, laveste lige og højeste lige. Man kan nøjes med at bruge svararket

Eks.

Her er tallet 1 givet, da det står i den grønne cirkel i midten.

Derfor skal det tocifrede tal indeholde cifret 1.

Det laveste ulige tocifrede tal må derfor være 11.

Det højeste ulige tocifrede tal må derfor være 91

Det laveste lige tocifrede tal er 12, da nul ikke må bruges til at lave 10.

Det højeste lige tocifrede tal må være 18.

Værksted:

Hvis man gerne vil lave dette til et værksted, så kan man bruge nedenstående:

"Spillepladen" er til at bygge tallene på.

"Cifrekort" til at bygge med. Det er en fordel at printe minimum 4 ark. 

UDEN AT REGEN - ALT FOR MEGET

Download

Subtraktion

Der er to ark. Regnestykkerne er ens, men opgaverne er ikke.. Lighedstegnet er fjernet, så der ikke skal regnes (alt for meget).

Ekstra opgave i bunden.
Eleverne skal ikke regne alt for meget her. De skal se på regnestykkerne, analysere dem, vurdere efter de ovenstående kriterier og sætte kryds.

UDEN AT REGNE - Alt for meget

Download


Addition

Der er to ark. Opgaverne er næsten ens. Lighedstegnet er fjernet, så der ikke skal regnes (alt for meget).

Ekstra opgave i bunden.

Eleverne skal ikke regne alt for meget her. De skal se på regnestykkerne, analysere dem, vurdere efter fire kriterier og sætte kryds. 

Regneheirakiet
Klip cifrene 2,3,5 og 6 ud samt paranteser og de fire forskellige regnearter.
Undersøg parentesernes og regningsarternes betydning indbyrdes. Hvert cifre og hvert regnetegn (kort) måtte kun bruges én gang.

Hvilke forskellige resultatet kan man få?

Hvad er det største resultat?

Hvad er det mindste?

Kan man lave skjulte regnetegn?

Hvad sker der hvis man har flere forskellige regnearter inden for parentesen?

Talkort 0 - 9

Download

Her er nogle talkort med tallene fra 0 - 9 samt de fire regningsarter. Kortene kan bruges til at bygge forskellige regnestykker. Eleven lave forskellige undersøgelser med talkortene. 


Her er nogle eksempler.
Addition

En opgave kunne være, at eleven skal lave 2-cifret additionsstykker hvor man kun må bruge cifrene 1,2,3 og 4. Eleven må kun bruge cifret en gang pr regnestykke.  Dvs. det er ikke muligt at skrive 22+33. 

Kan man lave forskellige additionsstykker hvor alle har samme facit?

Subtraktion

Brug tallene 5,6,7,8.  Kan man lave:

subtraktionsstykker som giver 9

subtraktionsstykker som giver 11

subtraktionsstykker som giver 22

Undersøg tal-familier

Her er en lille opgave omkring tal-familier. Her skal eleverne f.eks. finde familiemedlemmer til tallet 7.

1 + 6 = 7       6 + 1 = 7      7 - 6 = 1        7 - 1 = 6

Brug lidt krudt på at vise eksemplet og lad så eleverne undersøge det selv.
Er der flere?  3 og 4.. 5 og 2... 

På side 2 er der frit slag. Talfamilier findes også i multiplikation/division. Opgaven kan bruges på flere niveauer. 

Brug evt. konkrete materialer, så som snorlinger, talbrikker og centicubes.
Talbrikker kan downloads her

Talbrikker - Numicon

Her er der talbrikker. Det er en af de måder man kan repræsentere forskellige tal.

Der er brikker fra 1-10 i 9 forskellige farver. 

Brikkerne kan bruges til mange forskellige opgaver.

- De kan bruges til visuelt at anskue et del antal. At 5 består af 3 + 2 eller 4 + 1

- De kan bruges til at lave addition. 4 + 5 fylder det samme som 9 - eller at 8 + 5 er det samme som 10 + 3.

- De kan bruges til subtraktion. 8 og 2 har en forskel på 6.

- De kan bruges til at ulige og lige tal.

Der er en masse muligheder i disse. 

Det bedste er dog at købe dem i plastik. Her er der nemlig huller og den taktile sans kommer derfor mere i spil. Dette er dog et godt og billigt alternativt.