Ophængning / Plakater

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

Talplakater

- Tal repræsentationer

Download

10'er venner

Læringsplakat

Regnestrategi oversigt

Download

Her et eksempel på en oversigt over hvilke forudsætninger der kan arbejdes med inden der tages hul på arbejdet med regnestrategier/ hukommelsesstrategier. 

Hensigten er at man som underviser kan støtte sig til den. Den er derfor ikke til eleverne. 

Det er ikke et must at kunne sætte flueben ved alle forudsætningerne før der arbejdes med strategierne. Skemaet med forudsætningerne kan bruges som en hjælp hvis en elev ikke udvikler sig og det vurderes, at noget af det basale ikke er på plads. 

På denne måde slås det også fast, at kunne 10'er vennerne ikke er at arbejde med regnestrategier. Dog er det vigtigt i forhold til talforståelsen og fundamentet for senere arbejde med regnestrategier. 

En guide til forældre og lærere om regnestrategier og fleksible regnemetoder

Download

Her er en lille folder om regnestrategier og fleksible regnemetoder. Den kan bruges som en guide til forældre eller en selv.

Primært tale folderen ind i hvilket fundament eleven skal have for at kunne arbejde med regnestrateger. 

Ophæng / Plakater

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

Nye plakater

Download

Her er lidt nye plakater som eleverne kan støtte sig til i forbindelse med addition og multiplikation.

Multiplikation

Download

- Arealmetoden

- Kvadrattal

- Kvadratttal og så..

- Fra plus til gange

- Multiplikation og division

Subtraktion

Download

- Træk noget fra

- Træk 10 fra og så..

- Nærmeste 10'er

Division

Download

- Lidt af gange

- Multiplikation og division

Addition

Download

- 10'er venner

- Pluspar

- 10'er venner i brug

- Tælle videre

- Pluspar i brug

- Læg 10 til og så..