Subtraktion

Træk fra på tallinjer

Download

På første side har tallinjen tal, som eleven kan støtte sig til. Det er blot for at give eleven en idé om hvordan man kan bevæge sig. Men det er vigtigt at tallinjen er være åben, hvilket betyder at tallinjen ikke har forhåndstrykte tal eller punkter som eleven kan navigere efter. Det bliver ændret gennem opgaverne. Der er derfor en progressiv tankegang.

Eleven skal blot huske at notere tallene selv. Både det der startes fra, subtraheres til og resultatet.

Vær opmærksom på at støtte eleven i at hoppe strategisk, så man trækker fra i dele i stedet for én af gangen.

Minus

Regnestrategier og fleksible regnemetoder

Download

Dette kompendie har fokus på regnestrategierne omkring subtraktion. Det er vigtigt at bruge konkreter, som understøtter opgaverne hvis behovet er der.

Der er flere forskellige strategier.  

Forudsætninger i subtraktion

Download

Dette materiale er primært lavet til at træne forudsætninger til subtraktion og enkelte fleksible regnemetoder til fremtidigt arbejde med regnestrategier   

Valg af regnestrategi - minus

DOWNLOAD

Eleverne inddeles i grupper. Gruppen lægger de fire overskrifter på regnestrategier op, så regnestykkerne kan placeres under dem.

Gruppen skal nu vurdere hvilken regnestrategi de vil bruge til at løse regnestykkerne. Det er vigtigt, at der ikke er noget rigtig og forkert da mange af regnestykkerne kan løses med flere metoder. De skal dog alligevel blive enige. Gruppen deler på denne måde deres ræsonnementer og regnestrategier med hinanden. Måske der skal være et A3 ark til at tegne og forklare på? Efterfølgende kan gruppen splittes og besøge andre grupper. Igen deles deres ræsonnementer og regnestrategier med hinanden.

Materialet skal klippes ud og kan med fordel lamineres.