Subtraktion

Minus

Regnestrategier og fleksible regnemetoder

Download

Dette kompendie har fokus på regnestrategierne omkring subtraktion. Det er vigtigt at bruge konkreter, som understøtter opgaverne hvis behovet er der.

Der er flere forskellige strategier.  

Forudsætninger i subtraktion

Download

Dette materiale er primært lavet til at træne forudsætninger til subtraktion og enkelte fleksible regnemetoder til fremtidigt arbejde med regnestrategier   

NÆRMESTE 10'ER

DOWNLOAD

Strategien her handler om at manipulere med tallene uden at der ændres på forskellen mellem tallene. Hvis man fjerner det samme på begge tal eller lægger det samme til begge tal, så er forskellen den sammen.

Det giver eleverne mulighed for at manipulere med tallene uden at det får betydning for facit.

Valg af regnestrategi - minus

DOWNLOAD

Eleverne inddeles i grupper. Gruppen lægger de fire overskrifter på regnestrategier op, så regnestykkerne kan placeres under dem.

Gruppen skal nu vurdere hvilken regnestrategi de vil bruge til at løse regnestykkerne. Det er vigtigt, at der ikke er noget rigtig og forkert da mange af regnestykkerne kan løses med flere metoder. De skal dog alligevel blive enige. Gruppen deler på denne måde deres ræsonnementer og regnestrategier med hinanden. Måske der skal være et A3 ark til at tegne og forklare på? Efterfølgende kan gruppen splittes og besøge andre grupper. Igen deles deres ræsonnementer og regnestrategier med hinanden.

Materialet skal klippes ud og kan med fordel lamineres.