Subtraktion

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

Regnestrategier og fleksible regnemetoder Minus


Download

Dette kompendie har fokus på regnestrategierne omkring subtraktion. Det er vigtigt at bruge konkreter, som understøtter opgaverne hvis behovet er der.

Der er flere forskellige strategier.  

Nærmeste 10'er - lidt større tal

Download

Her skal man øve sig i at tænke smart..

Her skal man øve sig i, at lave subtraktionsstykket om til noget man lettere kan regne. At manipulere med tallene. Hvis du tidligere har downloadet "Regnestrategier og fleksible regnemetoder Minus"så har du mødt opgaven før. Denne gang er det dog med større tal - både i 10'ere og 100'ere..

F.eks.

61 – 17 = 64 – 20

Det er lettere. Vær opmærksom på, at der senere i opgaverne både lægges til på begge sider, som i nedenstående, men også trækkes fra på begge sider.

Træk fra på tallinjer

Download

På første side har tallinjen tal, som eleven kan støtte sig til. Det er blot for at give eleven en idé om hvordan man kan bevæge sig. Men det er vigtigt at tallinjen er være åben, hvilket betyder at tallinjen ikke har forhåndstrykte tal eller punkter som eleven kan navigere efter. Det bliver ændret gennem opgaverne. Der er derfor en progressiv tankegang.

Eleven skal blot huske at notere tallene selv. Både det der startes fra, subtraheres til og resultatet.

Vær opmærksom på at støtte eleven i at hoppe strategisk, så man trækker fra i dele i stedet for én af gangen.

Forudsætninger i subtraktion

Download

Dette materiale er primært lavet til at træne forudsætninger til subtraktion og enkelte fleksible regnemetoder til fremtidigt arbejde med regnestrategier   

Valg af regnestrategi - minus

DOWNLOAD

Eleverne inddeles i grupper. Gruppen lægger de fire overskrifter på regnestrategier op, så regnestykkerne kan placeres under dem.

Gruppen skal nu vurdere hvilken regnestrategi de vil bruge til at løse regnestykkerne. Det er vigtigt, at der ikke er noget rigtig og forkert da mange af regnestykkerne kan løses med flere metoder. De skal dog alligevel blive enige. Gruppen deler på denne måde deres ræsonnementer og regnestrategier med hinanden. Måske der skal være et A3 ark til at tegne og forklare på? Efterfølgende kan gruppen splittes og besøge andre grupper. Igen deles deres ræsonnementer og regnestrategier med hinanden.

Materialet skal klippes ud og kan med fordel lamineres.

UDEN AT REGEN - ALT FOR MEGET

Download

Subtraktion

Der er to ark. Regnestykkerne er ens, men opgaverne er ikke.. Lighedstegnet er fjernet, så der ikke skal regnes (alt for meget).

Ekstra opgave i bunden.
Eleverne skal ikke regne alt for meget her. De skal se på regnestykkerne, analysere dem, vurdere efter de ovenstående kriterier og sætte kryds.

Minus-spillet

Download

Regler og vejledning:

Træk et kort og udregn regnestykket

Hver spiller har 10 centicubes

Placere en centicubes eller placere et kryds på resultatet

Den der først har 4 på stribe vinder.

Man kan evt. bruge en taltavle eller den åbne tallinje til beregning.

Der er blanke regnekort. På disse regnekort kan man lave sine egen regnestykker ud fra facitterne på spillepladen.