Division


Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder,
der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

Dele ud lidt ad gangen

Download
Disse ark tager udgangspunkt i penge, hvilket kan gøre division, som kan være meget abstrakt, lidt lettere at forstå.

Hvis skal dividere 46 med 2, kan man forestille sig, at 2 mennesker skal dele 46 kr.

Man kan f.eks. tænke sådan som nedenstående eksempler, hvor der inden udregningen laves et overslag. Det er rigtig vigtigt for elevernes talforståelse og fremmer elevens evne til at være kritisk over egen udregning.

En af de største fordele ved denne metode er, at eleven styrer sin egen regneproces.

Det betyder, at det er eleven, der bestemmer, hvor meget der skal deles ud ad gangen, baseret på hvad de føler sig komfortable med.

Det kan se på de to forskellige udregninger, hvor eksempel 1 kan overskue at dele mere ud ad gangen mens eksempel 2 deler ud lidt flere gange og har behov for at beregne den resterende mængde.


Manipulation og division

Download

NB! Om metoden er smart eller hensigtsmæssig afhænger ofte af elevens tankegang. Derfor vil der være regnestykker, hvor man normalt ikke vil bruge den pågældende metode. Alligevel vil jeg henvise til, at vi ikke kun træner den fleksible regnemetode, men også talforståelse og det kræver at eleverne kan manipulere med tallene.

At kunne manipulere eller ændre på et divisionsstykke, for, at gøre det nemmere at udregne er en vigtig færdighed i matematik.

Ved at ændre et divisionsstykke til noget man nemmere kan overskue, kan man reducere kompleksiteten af udregningen. Dette gør det lettere at udføre beregningen i hovedet eller med minimal skriftlig arbejde.

208:4
I stedet for at dividere 208 med 4 direkte, kan man blive ved med, at halvere begge tal indtil man kan regne det ud. Eller hvis man f.eks. ikke er stærk i division med 8, så kan dette halveres så der i stedet skal dividere med 4 eller 2.

Dette giver selvfølgelig kun mest mening hvis der divideres med et lige tal eller mængden kan forholdsvis nemt kan halveres

Husk at lave overslag. Det er rigtig vigtigt for elevernes talforståelse og fremmer elevens evne til at være kritisk over egen udregning.

Ligeledes når der skal divideres med 5, så kan begge side fordobles så der i stedet divideres med 10.

Eller når der skal divideres med 0,5 eller 0,25 så kan man fordoble en eller to gange på hver side.Division - Valg af strategi

et værksted 

Download

Her er et værksted, hvor man skal trække et kort og vurdere hvordan man vil regne det ud. Efterfølgende skal kortet lægges i et felt efter hvilken tanke/strategi man benytter. Kortet skal nødvendigvis ikke udregnes. I stedet er fokus på valg af regnestrategi.